Làm thầy không dễ!

Bài viết này có thể sẽ gây ra cảm giác lên mặt dạy đời với một vài ai đó nhưng những gì tôi viết ở đây cũng là viết về kinh nghiệm mình đã trải qua. Do đó, nếu có bêu xấu là tôi tự bêu xấu mình trước vậy. Hồi nhỏ khi học về... Continue Reading →

Tắm Bụt ở Hơi Thở Nhẹ

GNO - "Ngày rằm tháng tư sáng tươi về đây/ Trời bình minh ngàn chim líu lo vườn cây/ Ngày trần gian vui đón Đức Phật từ tôn/ Trong nắng mai huy hoàng mừng ngày đản sanh". Hòa chung không khí đó của cộng đồng Phật tử toàn thế giới hoan hỷ kính mừng ngày... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑