Làm thầy không dễ!

Bài viết này có thể sẽ gây ra cảm giác lên mặt dạy đời với một vài ai đó nhưng những gì tôi viết ở đây cũng là viết về kinh nghiệm mình đã trải qua. Do đó, nếu có bêu xấu là tôi tự bêu xấu mình trước vậy. Hồi nhỏ khi học về... Continue Reading →

Thương hiệu cá nhân: nên xây dựng từ đâu? Kỳ 1: Hiểu đúng về thương hiệu cá nhân

“Thương hiệu” (Brand) là một cụm từ rất thời thượng tại Việt Nam. Trên các diễn đàn, báo chí, truyền thông, người người nhà nhà đang khuyến khích nhau xây dựng thương hiệu sản phẩm, thương hiệu nông sản, thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu địa phương, thương hiệu cá nhân... Thế nhưng không phải... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑