Kiếp này đi chưa trọn vẹn – (Nhật ký Vu Quyên) – Kỳ 25

Năm 2010 của tôi (10) Tối hôm qua tôi trò chuyện với cha mẹ, ông bà khẩn nài tôi đừng mang danh tính thật của Dương thần y nói ra trên mạng. Bản tính thật thà của họ có những suy nghĩ riêng của mình, rằng chuyện qua rồi, thà đắc tội quân tử chứ... Continue Reading →

Kiếp này đi chưa trọn vẹn – (Nhật ký Vu Quyên) – Kỳ 24

Năm 2010 của tôi (9) Tôi từng một dạo do dự có nên đem những chuyện dưới đây viết ra hay không, bởi vì tôi sẽ phải viết về những chuyện đã kinh nghiệm, lột tả đầy đủ sự ngu dốt đối với y khoa, sự cố chấp vào phán đoán của bản thân, sự... Continue Reading →

Kiếp này đi chưa trọn vẹn – (Nhật ký Vu Quyên) – Kỳ 23

Năm 2010 của tôi (8) Chủ nhiệm J để tôi đứng dậy là có lý do để tôi đứng dậy. Đồng thời, ông ấy cũng có thủ thuật và giải pháp phòng trị cột sống tôi bị gãy. Đó là: làm xạ trị những phần xương chịu lực quan trọng. Nói về hình chụp CT... Continue Reading →

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: