Vong linh theo niềm tin Phật Giáo

Phật pháp không thể dùng khoa học để giải thích, tuy nhiên ở góc độ làm sáng tỏ khái niệm (concept/conceptualization) nên cần có cách tiếp cận khoa học. Trong làm nghiên cứu, trước khi muốn giải thích hay tranh luận, người ta yêu cầu phải làm rõ "cái điều mà anh muốn ám chỉ... Continue Reading →

“Trung Quốc mộng” dưới góc nhìn của Xây Dựng Thương Hiệu Quốc Gia

Theo giáo sư Ying Fan (Queen Mary University of London), nếu định nghĩa thương hiệu quốc gia là tổng hợp những ấn tượng, niềm tin và cảm xúc mà các đối tượng bên ngoài dành cho một đất nước thì mọi quốc gia đều có sẵn thương hiệu. Tuy nhiên, những hình ảnh đó có... Continue Reading →

Xây dựng thương hiệu quốc gia Việt Nam: Đừng làm theo từng sự kiện

Truyền thông về Việt Nam mấy ngày qua tràn ngập những tin tức về sự kiện Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai được tổ chức ở Hà Nội.  Phải thừa nhận rằng đây là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh nước chủ nhà Việt Nam ra thế... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: