Bán lẻ đa kênh tích hợp “Omni-Channel”: mô hình phân phối của tương lai

Ngày nay, sự phát triển của công nghệ số và internet đã làm thay thay đổi toàn bộ mọi ngóc ngách của đời sống, thế giới thực và ảo đã đan xen vào nhau, thậm chí bị xóa mờ lằn ranh bằng các công nghệ tiên tiến và sự đổi mới sáng tạo không ngừng.... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: