June 21, 2024
Cách làm du lịch của người Thái luôn đáng ngưỡng mộ bởi họ tinh tế và có chiều sâu văn hóa. Clip quảng bá kết hợp du lịch này là một minh chứng. Một cách làm thương hiệu cho quốc gia tuyệt vời! 

6104239816

Cách làm du lịch của người Thái luôn đáng ngưỡng mộ bởi họ tinh tế và có chiều sâu văn hóa. Clip quảng bá kết hợp du lịch này là một minh chứng. Một cách làm thương hiệu cho quốc gia tuyệt vời!

 [youtube https://www.youtube.com/watch?v=KdmzYd4R7Hw&w=560&h=315]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *