ĐỐI PHÓ VỚI FAKE NEWS TRONG THỜI HIỆN ĐẠI

Ngày nay nhờ sự phát triển mạnh mẽ của internet và mạng xã hội mà tiếp thị nội dung (Content marketing) ngày càng đóng vai trò quan trọng và khẳng định tính hiệu quả của nó so với các hình thức quảng bá tiếp thị truyền thống nhờ khả năng lan tỏa (viral) dễ dàng... Continue Reading →

Khai phóng tiềm lực doanh nghiệp bằng góc nhìn mới về nguồn gốc giá trị

Năm 2004, hai học giả người Mỹ là Stephen L. Vargo & Robert F. Lusch đã cho công bố bài nghiên cứu quan trọng có tựa đề "Evolving to a New Dominant Logic for Marketing" (tạm dịch: Sự tiến hóa đến một Logic chủ đạo mới cho Marketing). Đây là một bài nghiên cứu nổi... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: