Sơ nét về thực hành thiền Làng Mai

Pháp môn Làng Mai là những phương thức thực hành thiền Chánh Niệm do sư ông Làng Mai (Thiền sư Thích Nhất Hạnh) khởi xướng giúp người thực hành tìm thấy được sự bình an trong thân tâm và có đời sống an lạc ngay trong giây phút hiện tại. Trong cuộc sống thường nhật... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑